Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Óg Chlubanna

Óg Chlubanna Cruthaíonn Cumann na bhFiann gréasán náisiúnta do dhaoine óga chun a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fhorbairt i suíomh neamhfhoirmiúil lasmuigh den chóras scoile. Baintear é…

Cumann na bhFiann

Cumann na bhFiann creates a national network for young people to use and improve their spoken Irish in an informal setting outside the school system. This is achieved through the organisation of youth clubs, national and regional events, tours and activities.

Foireann

Foireann Is foireann í foireann Choláiste na bhFiann atá tiomanta agus dílis. Tá seantaithí acu ar an obair agus tá grá don Ghaeilge a chothú ina bhunchloch de gach gné den…

Cén cúrsa is fearr duit?

Through the medium of music, sport, drama, art, dance, etc. Coláiste na bhFiann courses provide students the opportunity to follow their own specific interests through the medium of Irish.

Coláiste na bhFiann

Coláiste na bhFiann organises Irish language summer courses in Gaeltacht areas in Donegal, Galway and Meath where students live in houses and also in Ionad Óige na hÉireann, Co. Meath,…

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2022 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates