Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reáchtálfar Turas na nÓg chuig Feirm Causey i nGreallaigh, Co. na Mí ar an Satharn 22/04/2023. Cuirfear fáilte roimh bhaill reatha na gclubanna óige (Aois 10-14) chuig an ócáid. Is é an costas €20 an páiste agus clúdaíonn seo an taisteal agus na himeachtaí go léir.

Cuirfear busanna ar fáil ó na háiteanna seo a leanas ach dóthain éilimh a bheith orthu:

Baile na Manach

Ráth Fearnáin

Glasnaíon

An Longfort

An Cabhán

Áth Luain

Droim Seanbhó (Liatroma)

Caisleán an Chomair (Cill Chainnigh)

Cuirfear clár ama na mbusanna ar fáil tar éis dúinn na hiarratais a fháil. Beidh ionadaithe de chuid Chumann na bhFiann leis na páistí ar na busanna uile agus beidh siad leo ag gach aon imeacht i rith an lae. Le háit a chur in áirithe ar an turas seo, ní gá ach an fhoirm iarratais ag an nasc thuas a líonadh.

Bainisteoir an Lae: Liam Ó hEidhin (liam@cnb.ie)

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates