Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Óg Chlubanna

Cruthaíonn Cumann na bhFiann gréasán náisiúnta do dhaoine óga chun a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fhorbairt i suíomh neamhfhoirmiúil lasmuigh den chóras scoile. Baintear é seo amach trí chlubanna óige, imeachtaí, turais agus gníomhaíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha a eagrú.

Clubanna Áitiúla

Bhí áthas orainn gur éirigh linn cuid dár gClubanna Áitiúla a oscailt i mbliana tar éis briseadh dhá bhliain, ar bhonn trialach idir Feabhra agus Aibreán 2022. Beidh na clubanna seo ag oscailt arís ar fud na tíre tar éis briseadh an tSamhraidh.

Clubanna Fíorúla

Ó dúnadh na clubanna óige seachtainiúla go luath i mí an Mhárta 2020 mar gheall ar COVID-19, eagraíodh Clubanna Fíorúla ar líne le 38 gClub seachtainiúil ar siúl i rith 2021. Ón aiseolas atá faighte, is léir gur éirigh go hiontach leis na Clubanna Fíorúla seo agus iad ag cur deis ar fáil do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh le linn tréimhse nuair nach bhféadfaí é sin a dhéanamh ar scoil. Gan dabht is í labhairt na Gaeilge go rialta an bealach is éifeachtaí le bheith líofa agus muiníneach sa teanga. Tá ár gClubanna Fíorúla dírithe ar aoisghrúpaí éagsúla (10-12, 13-15, 16-18) agus tá na huimhreacha teoranta chun rannpháirtíocht iomlán gach duine a chinntiú. 

Clubanna Fíorúla – Catagóirí

Óg Chlub = Daltaí Bunscoile – Rang 4 – 7.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon pháistí bunscoile san aoisghrúpa 10-13 le meán figiúir de 12 pháiste ag glacadh páirt ann.

Meán Club = Daltaí Meánscoile – Bliain 1-3.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 13-15 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

Sean Club = Daltaí Meánscoile – Bliain 4-6.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 15-18 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

 

Liosta na gClubanna Fíorúla

‘Óg Chlub’ (10-13 Bl.)                           

  • Máirt    5-5.40in
  • Céadaoin 5-5.40in
  • Aoine 5-5.40in                           

‘Meán Chlub’ (13-15 Bl.)

  • Céadaoin    7-7.40in

‘Sean Chlub’ (15-18 Bl.)

  • Máirt           7-7.40in

 

 
Cláraigh le Nuachtlitir CNB.ie
Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2022 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates