Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cumann na bhFiann – Gréasán Óg-Chlubanna

Is é Cumann na bhFiann an tseirbhís óige Ghaeilge is mó sa tír. Eagraítear Óg-Chlubanna Gaeilge seachtainiúla, chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta trí mheán na Gaeilge. Tugann seo deis do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fheabhsú lasmuigh de thimpeallacht na scoile ag leibhéal sóisialta. Is é an toradh air seo ná go mbíonn cairde nua le Gaeilge sa cheantar agus ar fud na tíre ag na daoine óga.

 Óg-Chlubanna

Eagraíonn Cumann na bhFiann Óg-Chlubanna éagsúla i hallaí áitiúla, ar fud an oileáin. Chomh maith leis sin eagraítear méid áirithe Clubanna Fíorúla (ar líne). ***Beidh na Clubanna dúnta do bhriseadh meán téarma na scoile (31/10-04/11/2022)***

Cé dó na Clubanna? Tá na Clubanna seo oscailte do dhaoine san aoisghrúpa 10-18 bl. d’aois.

Cathain a bhíonn siad ar siúl? Bíonn na clubanna ar siúl gach seachtain ó Mheán Fómhair go dtí an Cháisc.

Cén aoisghrúpa a fhreastalaíonn ar na Clubanna? Tá clubanna ar fáil do dhá aoisghrúpa éagsúil: ‘Óg’ dírithe ar pháistí bunscoile san aoisghrúpa 10-13, agus ‘Sean’ dírithe ar dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 13-18.

Cén costas atá ar na Clubanna? Tá costas €40 ar bhallraíocht bhliantúil le Cumann na bhFiann. Clúdaíonn an costas seo freastal seachtainiúil ar Chlubanna Áitiúla, nó Clubanna Fíorúla, agus laghdú ar chostas na dturas i rith na bliana.

Conas is féidir liom áit a chur in áirithe sa Chlub áitiúil? Cláraigh linn nó logáil isteach chun áit a chur in áirithe i do chlub áitiúil

Cá mbíonn na Clubanna ar siúl? Tá an liosta is déanaí le gach eolas ábharthach thíos (beidh uasdátú á dhéanamh de réir a chéile ar an liosta seo).

Roinnt cúiseanna maithe le freastal ar Chumann na bhFiann

  • Maoirseacht shármhaith​
  • Clubanna á n-eagrú i dtimpeallacht shábháilte​
  • Raon leathan gníomhaíochtaí​
  • Foireann thiomanta ar mhian leo cabhrú le na baill​
  • Córas cinnireachta trína ndéantar mic léinn a spreagadh chun freagrachtaí a ghlacadh​
  • Deis an Ghaeilge a labhairt ar bhonn rialta​

Má tá aon cheist agat faoi na clubanna téigh i dteagmháil linn ag clubanna@cnb.ie

 

 

 

 

 

 

Cláraigh le Nuachtlitir CNB.ie
Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates