Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Óg Chlubanna

Cruthaíonn Cumann na bhFiann gréasán náisiúnta do dhaoine óga chun a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fhorbairt i suíomh neamhfhoirmiúil lasmuigh den chóras scoile. Baintear é seo amach trí chlubanna óige, imeachtaí, turais agus gníomhaíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha a eagrú.

Clubanna Áitiúla

Táimid ag súil go mbeidh sé ceadaithe dúinn na Clubanna áitiúla sna hallaí ar fud na tíre a oscailt arís tar éis 22/10/2021 nuair a bheidh an chéad chéim eile d’ardú srianta á bhfógairt ag an Rialtas. Mar chéad chéim sa phróiseas beimid ag oscailt méid bheag Clubanna ag tús mí na Samhna ar bhonn trialach go dtí an Nollaig. Beidh na Clubanna eile ansin á n-oscailt i 2022 ach beidh uasdátú á dhéanamh ar an suíomh de réir agus tá rudaí socraithe.

Clubanna Fíorúla

Ó dúnadh na clubanna óige seachtainiúla go luath i mí an Mhárta 2020 mar gheall ar COVID-19, eagraíodh Clubanna Fíorúla ar líne le 38 gClub seachtainiúil ar siúl i rith 2021. Ón aiseolas atá faighte, is léir gur éirigh go hiontach leis na Clubanna Fíorúla seo agus iad ag cur deis ar fáil do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh le linn tréimhse nuair nach bhféadfaí é sin a dhéanamh ar scoil. Gan dabht is í labhairt na Gaeilge go rialta an bealach is éifeachtaí le bheith líofa agus muiníneach sa teanga. Tá ár gClubanna Fíorúla dírithe ar aoisghrúpaí éagsúla (10-12, 13-15, 16-18) agus tá na huimhreacha teoranta chun rannpháirtíocht iomlán gach duine a chinntiú. Tá an-áthas orainn a bheith ag seoladh ár gClárúchán don chéad téarma eile, Meán Fómhair go Nollaig 2021.

Clubanna Fíorúla – Catagóirí

Óg Chlub = Daltaí Bunscoile – Rang 4 – 7.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon pháistí bunscoile san aoisghrúpa 10-13 le meán figiúir de 12 pháiste ag glacadh páirt ann.

Meán Club = Daltaí Meánscoile – Bliain 1-3.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 13-15 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

Sean Club = Daltaí Meánscoile – Bliain 4-6.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 15-18 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

Tech Space = Club Teicneolaíochta STEAM a baineann triail as Scratch, Skribot agus Makey Makey.

Gaelscoil = Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon pháistí Ghaelscoile san aoisghrúpa 10-13 le meán figiúir de 12 pháiste ag glacadh páirt ann.

Gaelcholaiste Meán Club.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí Gaelcholáiste san aoisghrúpa 13-15 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

Gaelcholaiste Sean Club.  Tá an Club seachtainiúil ar líne seo dirithe ar aon dhaltaí Gaelcholáiste san aoisghrúpa 15-18 le meán figiúir de 12 dhalta ag glacadh páirt ann.

Liosta na gClubanna Fíorúla

‘Óg Chlub’ (10-13 Bl.)                           

 • Céadaoin      5-5.40in                           
 • Déardaoin     5-5.40in
 • Aoine            4-4.40in

‘Óg Chlub’ do dhaltaí atá ag freastal ar Ghaelscoil (10-13 Bl.)

 • Máirt   5-5.40in                           
 • Déardaoin     6-6.40in
 • Aoine            4-4.40in

‘Meán Chlub’ (13-15 Bl.)

 • Máirt            7-7.40in                           
 • Aoine            7-7.40in

‘Meán Chlub’ do dhaltaí atá ag freastal ar Ghaelcholáiste (13-15 Bl.)

 • Céadaoin      7-7.40in

‘Club TechSpace’ – Club Teicneolaíochta STEAM (13-18 Bl.)

 • Déardaoin     7-7.40in

‘Sean Chlub’ (15-18 Bl.)

 • Déardaoin     8-8.40in                           
 • Aoine            8-8.40in

BRÚ ANSEO LE CLÁRÚ ANOIS!

 

 
Cláraigh le Nuachtlitir CNB.ie
Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar

Leave a comment

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2021 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates