Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cumann na bhFiann – Gréasán Óg-Chlubanna

Is é Cumann na bhFiann an tseirbhís óige Ghaeilge is mó sa tír. Eagraítear Óg-Chlubanna Gaeilge seachtainiúla, chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta trí mheán na Gaeilge. Tugann seo deis do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fheabhsú lasmuigh de thimpeallacht na scoile ag leibhéal sóisialta. Is é an toradh air seo ná go mbíonn cairde nua le Gaeilge sa cheantar agus ar fud na tíre ag na daoine óga.

Tá clubanna Chumann na bhFiann dúnta anois go dtí Meán Fómhair 2024.
 
Óg-Chlubanna

Eagraíonn Cumann na bhFiann Óg-Chlubanna éagsúla i hallaí áitiúla, ar fud an oileáin. Chomh maith leis sin eagraítear méid áirithe Clubanna Fíorúla (ar líne). 

Cé dó na Clubanna? Tá na Clubanna seo oscailte do dhaoine san aoisghrúpa 10-18 bl. d’aois.

Cathain a bhíonn siad ar siúl? Bíonn na clubanna ar siúl gach seachtain ó Mheán Fómhair go dtí an Cháisc.

Cén aoisghrúpa a fhreastalaíonn ar na Clubanna? Tá clubanna ar fáil do dhá aoisghrúpa éagsúil: ‘Óg’ dírithe ar pháistí bunscoile san aoisghrúpa 10-13, agus ‘Sean’ dírithe ar dhaltaí meánscoile san aoisghrúpa 13-18.

Cén costas atá ar na Clubanna? Tá costas €40 ar bhallraíocht bhliantúil le Cumann na bhFiann. Clúdaíonn an costas seo freastal seachtainiúil ar Chlubanna Áitiúla, nó Clubanna Fíorúla, agus laghdú ar chostas na dturas i rith na bliana.

Conas is féidir liom áit a chur in áirithe sa Chlub áitiúil? Cláraigh linn nó logáil isteach chun áit a chur in áirithe i do chlub áitiúil

Cá mbíonn na Clubanna ar siúl? Tá an liosta is déanaí le gach eolas ábharthach thíos (beidh uasdátú á dhéanamh de réir a chéile ar an liosta seo).

Tá clubanna Chumann na bhFiann dúnta anois go dtí Meán Fómhair 2024.

Roinnt cúiseanna maithe le freastal ar Chumann na bhFiann

  • Maoirseacht shármhaith​
  • Clubanna á n-eagrú i dtimpeallacht shábháilte​
  • Raon leathan gníomhaíochtaí​
  • Foireann thiomanta ar mhian leo cabhrú le na baill​
  • Córas cinnireachta trína ndéantar mic léinn a spreagadh chun freagrachtaí a ghlacadh​
  • Deis an Ghaeilge a labhairt ar bhonn rialta​

Má tá aon cheist agat faoi na clubanna téigh i dteagmháil linn ag [email protected]

 

 

 

 

 

 

Cláraigh le Nuachtlitir CNB.ie
Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar

Oh no...This form doesn't exist. Head back to the manage forms page and select a different form.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Foras na Gaeilge

Coláiste & Cumann na bhFiann

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. A85K221.

[email protected] +35318259342
Uimhir Charthanachta: 20012373

© 2024 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Dearaithe ag Webmasters.ie

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2024 CNB.ie. All Rights Reserved.