Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FOIREANN

Bí i d’Oibrí Óige

Feighlithe

Go minic, is iar-mhic léinn a bhíonn sna feighlithe, Cinnirí agus Ardchinnirí a oibríonn ar bhonn páirtaimseartha leis na clubanna óige agus imeachtaí do Chumann na bhFiann. De ghnáth bíonn siad ag obair le reáchtáil an chlub sheachtainiúil ina gceantar féin ach feadtar go mbíonn siad rannpháirteach freisin i bpleanáil agus i reáchtáil imeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta, agus i bhfoireann a sholáthar dár dturais scoile.

Is é Feighlí Ceannais an teideal ar an duine a bhíonn i gceannas an chlub. Tá na Cinnirí, Ardchinnirí, Múinteoirí agus Bainisteoirí atá 18 mbliana d’aois ar a laghad i dteideal iarratas a chur isteach ar Fheighlíocht. Má bhíonn spéis ag aon duine eile bheith ina Fheighlí, is féidir leis sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an gCeannoifig. Freastalaíonn gach Feighlí ar chúrsa oiliúna roimh oscailt na gclubanna agus déantar na hiarratasóirí is oiriúnaí a roghnú chun na clubanna a reáchtáil i rith na bliana.

Tuairiscíonn na Feighlithe uile don Cheannoifig ar bhonn seachtainiúil agus tá struchtúr tacaíochta i bhfeidhm dóibh má theastaíonn sé uathu ag am ar bith.

Má tá suim agat a bheith ar painéal Feighlithe ní gá ach an fhoirm thíos a líonadh agus beidh muid i dteagmháil leat faoin gcéad chúrsa eile!

Iarratas Foirne: Feighlí

Step 1 of 5

Hidden
Hidden

Cuid 1

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 20 MB.
Hidden
DD slash MM slash YYYY

 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Foras na Gaeilge

Coláiste & Cumann na bhFiann

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. A85K221.

[email protected] +35318259342
Uimhir Charthanachta: 20012373

© 2024 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Dearaithe ag Webmasters.ie