Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ionad Óige na hÉireann – School Tours & Training Centre

Faoi

Is é Ionad Óige na hÉireann an chéad ionad lán-Ghaeilge do dhaoine óga in Éirinn. Is í aidhm an ionaid timpeallacht lán-Ghaeilge a sholáthar do dhaoine óga ionas gur féidir leo a gcuid Gaeilge a úsáid i suíomh sóisialta atá nádúrtha is suaimhneach. Baintear sé sin amach trí ghníomhaíochtaí eagraithe i réimsí an cheoil, na healaíne, an spóirt, srl. Creidimid nach mór áiseanna d’ardchaighdeáin a sholáthar do dhaoine óga lena gcuirtear ar a gcumas mórtas agus grá a fhorbairt don teanga.

BRÚ ANSEO LE CLÁRÚ DO THURAS SCOILE ANOIS!

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates