Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Coláiste na bhFiann – Irish Summer Colleges

EOLAS FÚINN

Is eagraíocht Ghaeilge do dhaoine óga í Coláiste na bhFiann. Tá sé mar aidhm againn an teanga a chur chun cinn mar theanga bheo. Déantar gach iarracht timpeallacht a chruthú ina bhfuil tacaíocht ar fáil do dhaoine óga úsáid a bhaint as an nGaeilge agus éirí muiníneach as a gcumas labhartha féin. Tógtar ar a bhfuil foghlamtha ag na daltaí ar scoil agus cuirtear suíomhánna nádúrtha ar fáil dóibh inar féidir leo an Ghaeilge atá sealbhaithe acu a úsáid. Baintear seo amach trí réimse leathan gníomhaíochtaí spraíúla a chur ar fáil agus deis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh iontu lena gcairde, idir shean is nua.

Cúrsaí 2024

Ionad

Aoisghrúpa

Dátaí

Táillí

Gaoth Dobhair, Tír Chonaill

12-16

02-22/06/2024

€1,190

Droim Rí, An Mhí

12-16

02-22/06/2024

€1,190

Ros Muc, Gaillimh

14-18

02-22/06/2024

€1,190

Ros Muc, Gaillimh

14-18

30/06-20/07/2024

€1,190

Droim Rí, An Mhí

12-16 

30/06-20/07/2024

€1,190

Droim Rí Óg, An Mhí

Rang 5&6 amháin

21/07-03/08/2024

€900


Cur síos gairid ar na hIonaid agus na haoisghrúpaí

Ros Muc (14 – 18 bl d’aois)

Tá an Ghaeltacht seo suite i gConamara, 35 míle ó Ghaillimh. Fanann daltaí i dtithe teaghlaigh i dtimpeallacht álainn. Tá an cúrsa seo dírithe go príomha orthu siúd a bhfuil inniúlacht mhaith acu sa teanga. Bíonn an-éileamh i gcónaí ar na cúrsaí i Ros Muc mar is ann a reáchtáladh an chéad chúrsa riamh ag Coláiste na bhFiann na blianta ó shin.    

 

Ráth Chairn (12 – 16 bl d’aois)

Tá Gaeltacht Chontae na Mí suite i Ráth Chairn, díreach lasmuigh de Bhaile Átha Buí. Sa cheantar seo, fanann daltaí le teaghlaigh Gaeilge ina dtithe. Tá teaghlaigh sa cheantar ag cur lóistín ar fáil dúinn le blianta fada. Tá na tithe seo go léir suite gar don choláiste ina mbíonn ranganna, spóirt agus gníomhaíochtaí tráthnóna ar siúl.

 

 

Droim Rí (12 – 16 bl d’aois) & Droim Rí Óg (Rang a 5 agus a 6 amháin)

Tá an Coláiste seo suite inár gCeanncheathrú in Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Is ionad óige Gaeilge é seo i rith na bliana, agus i rith míonna an tsamhraidh bíonn rogha cúrsaí ar fáil.

 

 

Gaoth Dobhair (12 – 16 bl d’aois)

Tá an cúrsa seo lonnaithe i nGaeltacht Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Is ceantar álainn é seo faoi scáth sliabh an Earagail agus gar do go leor tránna áille freisin. Fanann na daltaí i dtithe teaghlaigh le Cinnire i ngach teach, agus tá cúrsaí á n-eagrú ag Coláiste na bhFiann  sa cheantar seo le roinnt blianta anois. Taistealaíonn na daltaí ar bhus chuig ionad an Choláiste gach lá.    

 

Tumoideachas

In éineacht le tuismitheoir, freastalóidh gach dalta, a bheidh ag tabhairt faoi chúrsa linn, ar sheisiún eolais sna míonna atá romhainn. Cuirfidh sé seo deis ar fáil dúinn bualadh leatsa, a thuismitheoir, ionas go mbainfidh do pháiste an tairbhe is mó as an gcúrsa.

Tá an riail chéanna i bhfeidhm ar gach cúrsa i mbliana. Iarrtar ort aird a thabhairt ar fhoclaíocht na rialach: Má tharlaíonn sé go labhraíonn dalta Béarla de thaisme tabharfar rabhadh dó/di. Má tharlaíonn a leithéid an dara huair rachfar i dteagmháil leis na tuismitheoirí agus iarrfar orthu labhairt lena bpáiste. Má labhraíonn sé/sí Béarla arís ní bheidh de rogha againn ach an dalta a chur abhaile. Ní ghlacfar, áfach, le labhairt an Bhéarla d’aon ghnó agus cuirfear amach as an gcúrsa gan rabhadh aon dalta a thagtar air ag déanamh a leithéide agus ní aisíocfar aon táille. (Cuirtear na rialacha seo i bhfeidhm ón uair a dtagann an dalta ar an gcúrsa)

Cláraigh le hIrisleabhar CNB.ie

Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar.

 

 

  •  

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Foras na Gaeilge

Coláiste & Cumann na bhFiann

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. A85K221.

[email protected] +35318259342
Uimhir Charthanachta: 20012373

© 2024 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Dearaithe ag Webmasters.ie

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2024 CNB.ie. All Rights Reserved.