Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Coláiste na bhFiann – Irish Summer Colleges

EOLAS FÚINN

Is eagraíocht Ghaeilge do dhaoine óga í Coláiste na bhFiann. Tá sé mar aidhm againn an teanga a chur chun cinn mar theanga bheo.Déantar gach iarracht timpeallacht a chruthú ina bhfuil tacaíocht ar fáil do dhaoine óga úsáid a bhaint as an nGaeilge agus éirí muiníneach as a gcumas labhartha féin. Tógtar ar a bhfuil foghlamtha ag na daltaí ar scoil agus cuirtear suíomhánna nádúrtha ar fáil dóibh inar féidir leo an Ghaeilge atá sealbhaithe acu a úsáid. Baintear seo amach trí réimse leathan gníomhaíochtaí spraíúla a chur ar fáil agus deis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh iontu lena gcairde, idir shean is nua.

Bíonn seirbhísí á gcur ar fáil againn ó cheann ceann na bliana: cúrsaí cónaithe sa Samhradh; clubanna óige; turasanna agus imeachtaí trí mheán na Gaeilge.

Is cúis áthais dúinn go mbeidh na cúrsaí cónaithe ann arís i 2023 tar éis dúinn am a chaitheamh le dhá bhliain anuas ag déanamh meastóireachta agus athbhreithnithe ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil.

In éineacht le tuismitheoir, freastalóidh gach dalta, a bheidh ag tabhairt faoi chúrsa linn, ar sheisiún eolais sna míonna atá romhainn. Cuirfidh sé seo deis ar fáil dúinn bualadh leatsa, a thuismitheoir, ionas go mbainfidh do pháiste an tairbhe is mó as an gcúrsa.

Beidh an riail chéanna i bhfeidhm ar gach cúrsa i mbliana. Iarrtar ort aird a thabhairt ar fhoclaíocht na rialach thíos.

Má tharlaíonn sé go labhraíonn dalta Béarla de thaisme tabharfar rabhadh dó/di. Má tharlaíonn a leithéid an dara huair rachfar i dteagmháil leis na tuismitheoirí agus iarrfar orthu labhairt lena bpáiste. Má labhraíonn sé/sí Béarla arís ní bheidh de rogha againn ach an dalta a chur abhaile. Ní ghlacfar, áfach, le labhairt an Bhéarla d’aon ghnó agus cuirfear amach as an gcúrsa gan rabhadh aon dalta a thagtar air ag déanamh a leithéide agus ní aisíocfar aon táille. (Cuirtear na rialacha seo i bhfeidhm ón uair a dtagann an dalta ar an gcúrsa)

Cúrsaí 2023 – Maireann na cúrsaí ar fad ar feadh trí seachtaine     

Ionad Aoisghrúpa Dátaí Táillí
Ráth Chairn, An Mhí 12 – 16 04-24/06/2023 €1,100
Gaoth Dobhair, Tír Chonaill 12 – 16 04-24/06/2023 €1,100
Ros Muc, Gaillimh 14 – 18 04-24/06/2023 €1,100
  14 – 18 02-22/07/2023 €1,100
Droim Rí, An Mhí 12 – 16 02-22/07/2023 €1,100

Cur síos gairid ar na hIonaid agus na haoisghrúpaí

Ros Muc (14 – 18 bl d’aois)

Tá an Ghaeltacht seo suite i gConamara, 35 míle ó Ghaillimh. Fanann daltaí i dtithe teaghlaigh i dtimpeallacht álainn. Tá an cúrsa seo dírithe go príomha orthu siúd a bhfuil inniúlacht mhaith acu sa teanga. Bíonn an-éileamh i gcónaí ar na cúrsaí i Ros Muc mar is ann a reáchtáladh an chéad chúrsa riamh ag Coláiste na bhFiann na blianta ó shin.      

 

 

Ráth Chairn (12 – 16 bl d’aois)

Tá Gaeltacht Chontae na Mí suite i Ráth Chairn, díreach lasmuigh de Bhaile Átha Buí. Sa cheantar seo, fanann daltaí le teaghlaigh Gaeilge ina dtithe. Tá teaghlaigh sa cheantar ag cur lóistín ar fáil dúinn le blianta fada. Tá na tithe seo go léir suite gar don choláiste ina mbíonn ranganna, spóirt agus gníomhaíochtaí tráthnóna ar siúl.

 

 

 

Droim Rí (12 – 16 bl d’aois)

Tá an Coláiste seo suite inár gCeanncheathrú in Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Is ionad óige Gaeilge é seo i rith na bliana, agus i rith míonna an tsamhraidh bíonn rogha cúrsaí ar fáil.

 

 

 

Gaoth Dobhair (12 – 16 bl d’aois)

Tá an cúrsa seo lonnathe i nGaeltacht Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Is ceantar álainn é seo faoi scáth sliabh an Earagail agus gar do go leor tránna áille freisin. Fanann na daltaí i dtithe teaghlaigh le Cinnire i ngach teach, agus tá cúrsaí á n-eagrú ag Coláiste na bhFiann  sa cheantar seo le roinnt blianta anois. Taistealaíonn na daltaí ar bhus chuig ionad an Choláiste gach lá.    

 

 

Cláraigh le hIrisleabhar CNB.ie

Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar.

 

 

  •  

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates