Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EOLAS FÚINN

 Tá os cionn 50 bliain taithí ag Coláiste na bhFiann ag reáchtáil cúrsaí samhraidh Gaeilge, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Is é an phríomhaidhm atá ag an eagraíocht ná an Ghaeilge a mhúineadh do dhaoine óga i suíomh fáilteach agus taitneamhach, rud a spreagann meon dearfach iontu i leith na teanga. Tar éis dóibh cúrsa a dhéanamh linn cuirtear deis ar fáil do na daltaí an Ghaeilge a labhairt go rialta agus cairdeas trí Ghaeilge a chothú trí freastal ar Óg Club dár gcuid. Eagraíonn Cumann na na bhFiann gréasán náisiúnta Óg Chlubanna agus imeachtaí i nGaeilge. Nuair a chuirtear aithne ar dhaoine ar cheann dár gcúrsaí  tá sé níos éasca agus níos nádúrtha do na daoine óga an cairdeas sin a choinneáil trí mheán na Gaeilge. Leanann go leor de na daltaí, a fhreastalaíonn ar Choláiste na bhFiann, ar aghaidh chuig ár nAcadamh Cinnireachta agus glacann siad páirt ann linn, ag obair ar ár gcúrsaí agus ag na himeachtaí do dhaoine óga a bhíonn á reáchtáil againn.

 

 
 

Cláraigh le hIrisleabhar CNB.ie

Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar.

 
 

 

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2022 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates