Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Is é Cumann na bhFiann an tseirbhís óige Ghaeilge is mó ar fud na tíre. Eagraítear Óg Chlubanna Gaeilge seachtainiúla, chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta trí mheán na Gaeilge. Tugann seo deis do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fheabhsú lasmuigh de thimpeallacht na scoile ag leibhéal sóisialta. Is é an toradh air seo na cairde nua sa cheantar agus ar fud na tíre le Gaeilge.

Roinnt cúiseanna maithe le freastal ar Chumann na bhFiann

 •   Maoirseacht shármhaith​
 •   Clubanna arna n-eagrú i dtimpeallacht shábháilte​
 •   Raon leathan de ghníomhaíochtaí​
 •   Foireann thiomanta ag a bhfuil tiomantas dár mbaill​
 •   Córas cinnireachta trína ndéantar mic léinn a spreagadh freagrachtaí a ghlacadh​
 •   Deis chun an Ghaeilge a labhairt ar bhonn rialta​
 •   Níos mó ná 60 club ar fud na tíre
 •   An deis cairdeas a choimeád a rinneadh ar chúrsaí samhraidh Choláiste na bhFiann

Nuair a dúnadh na Clubanna ag tús Márta 2020 de bharr COVID-19, bhí 57 gClub á reáchtáil ar fud na tíre. Ina n-áit cuireadh tús le Clubanna Fíorúla ar líne, agus reáchtáladh 38 gClub gach seachtain i rith 2021.  Táimid ag súil go mbeidh sé ceadaithe dúinn na Clubanna Áitúla sna hallaí ar fud na tíre a oscailt arís tar éis 22/10/2021 nuair a bheidh an chéad chéim eile d’ardú srianta á bhfógairt ag an Rialtas. Mar chéad chéim sa phróiseas beimid ag oscailt méid bheag Clubanna ag tús mí na Samhna ar bhonn trialach go dtí an Nollaig. Beidh na Clubanna eile ansin á n-oscailt i 2022 ach beidh uasdátú á dhéanamh ar an suíomh de réir agus tá rudaí socraithe.  Idir an dá linn, tá réimse leathan Clubanna Fíorúla seachtainiúla ar fáil ag an nasc thíos.

Liosta na gClubanna Fíorúla

‘Óg Chlub’ (10-13 Bl.)                           

 • Céadaoin      5-5.40in                           
 • Déardaoin     5-5.40in
 • Aoine            4-4.40in

‘Óg Chlub’ do dhaltaí atá ag freastal ar Ghaelscoil (10-13 Bl.)

 • Máirt   5-5.40in                           
 • Déardaoin     6-6.40in
 • Aoine            4-4.40in

‘Meán Chlub’ (13-15 Bl.)

 • Máirt            7-7.40in                           
 • Aoine            7-7.40in

‘Meán Chlub’ do dhaltaí atá ag freastal ar Ghaelcholáiste (13-15 Bl.)

 • Céadaoin      7-7.40in

‘Club TechSpace’ – Club Teicneolaíochta STEAM (13-18 Bl.)

 • Déardaoin     7-7.40in

‘Sean Chlub’ (15-18 Bl.)

 • Déardaoin     8-8.40in                           
 • Aoine            8-8.40in

BRÚ ANSEO LE CLÁRÚ ANOIS! 

 

Cláraigh le hIrisleabhar CNB.ie

Le do thoil líon isteach do sheoladh ríomhphoist chun clárú leis an Irisleabhar.

 
 

 

Leave a comment

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2021 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates