Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Turais Scoile

Ag Ionad Óige na hÉireann is í ár n-aidhm timpeallacht a chruthú do dhaoine óga chun an Ghaeilge a chomhtháthú lena saol ar bhealach nádúrtha, lasmuigh de struchtúr na scoile agus ar an mbealach sin an Ghaeilge a dhéanamh ina fíortheanga bheo. Reachtáiltear na gníomhaíochtaí uile san ionad trí mheán na Gaeilge ar feadh an ama. Déantar na gníomhaíochtaí sin a reáchtáil ar an gcaighdeán is airde agus ar an mbealach sin cuirtear muinín sa teanga labhartha chun cinn.

Ár Saoráidí

  •       Toilleadh leapacha – 160 mac léinn agus seomraí en suite do mhúinteoirí​
  •       Proinnteach​
  •       Halla Spóirt​
  •       Seomraí Ranga​
  •       Stiúideo Damhsa
  •       2 Halla Ilchuspóra Mhóra, Toilleadh 300 duine an ceann​
  •       Wi-fi agus TV Ilchainéil do Mhúinteoirí​
  •       Tolglann ina bhfuil áiseanna tae agus caife do mhúinteoirí​
  •       Seomra Cluichí Idirghníomhacha​
  •       Páirceanna Imeartha

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates