Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seachtain na Gaeilge

Tá Seachtain na Gaeilge linn arís, féach céard atá ar líne againn le ceiliúradh a dhéanamh ar an bhFéile!       MÚINTEOIRÍ: Líon isteach an fhoirm thíos faoin 09/03/2022 le cóip den…

Folúntas Poist!

Tá dhá fholúntas lán aimseartha á fhógairt ag Cumann na bhFiann faoi láthair. Oifigeach Óige (Cúige Laighean) - tuilleadh eolais anseo Riarthóir Oifige - tuilleadh eolais anseo Seol do CV agus litir iarratais…

Traenáil ar líne d’Oibrithe Óige!

Traenáil ar líne d'Oibrithe Óige! I Mí Mheán Fómhair, reáchtáil Cumann na bhFiann tuilleadh Seimineár Feighlíochta ar líne d'Oibrithe Óige. I measc na n-ábhar a pléadh bhí, oiliúint ó thaobh…

Físeáin d’imeachtaí dod’ Chlub

An bhfuil spéis agat i mbácáil? In aclaíocht? I Stíl nó faisean? I gceol, damhsa, Ealaín nó Ióga? Tá stóras suntasach d'fhíseáin ag Cumann na bhFiann ar ár gcainéal YouTube…

Cumann na bhFiann Eanáir 2022

Beidh Clubanna Chumann na bhFiann ar ais ar líne ó Máirt 25ú Eanáir. Chun spás dod' páiste a chlárú ní gá ach an bhfoirm thíos a líonadh.  

Scléip na hÓige

Scléip na hÓige   Imeacht Bliantúil trí mheán na Gaeilge don aoisghrúpa 13-18, atá á reáchtáil ar líne i 2021 de bharr na srianta reatha.          

Athoscailt na gClubanna Áitiúla

Bhí áthas orainn gur éirigh linn cuid dár gClubanna Áitiúla a oscailt i mbliana tar éis briseadh dhá bhliain, ar bhonn trialach idir Feabhra agus Aibreán 2022. Beidh na clubanna seo…

Slua le Bua na nÓg 2022

Tá an comórtas anois dúnta d’iarratais nua Comórtas Tallainne ar líne trí mheán na Gaeilge do Dhaoine 9-12 bl. d’aois - Ag tosú 21/10/2022      

CLÁRAIGH DO NUACHTLITIR

Foras na Gaeilge

Uimhir Charthanachta (20012373) 

© 2023 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Deartha ag Webmasters.ie

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates