Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ár bhFoireann

Ár bhFoireann Foireann a chothaíonn grá don Ghaeilge​  Maoirseacht shármhaith​ Foireann thiomanta, dílis ag a bhfuil seantaithí acu ar an obair agus a thuigeann ár…

Polasaithe

Ráiteas um Chosaint Leanaí Cumann Polasaí Sceithireachta-Gaeilge Cód Iompar

Acmhainní Oiliúna

#satharnsásta Aclaíocht & Spórt Ceol & Damhsa Cluichí d'Óg Chlubanna Cócaireacht & Bácáil Ióga & Féin Cúram Podchraoladh Stíl & Faisean

FOIREANN

FOIREANN Bí i d’Oibrí Óige Feighlithe Go minic, is iar-mhic léinn a bhíonn sna feighlithe, Cinnirí agus Ardchinnirí a oibríonn ar bhonn páirtaimseartha leis na clubanna óige agus imeachtaí do Chumann na bhFiann.…

SEIRBHÍSÍ ÓIGE

Rialacha Chumann na bhFiann Níl labhairt an Bhéarla ceadaithe ag an gClub. Má labhraíonn an mac léinn Béarla ar níos mó ná trí ócáid, déanfar a bhallraíocht sa Chlub a…

Páirtnéireacht

  Ceanneagraíocht Ógeagraíochtaí       Subscribe to Our Newsletter Please enter your details below to subscribe to our newsletter. Oh no...This form doesn't exist. Head back to the manage forms page…

Óg Chlubanna Oscailte Arís

Cumann na bhFiann – Gréasán Óg-Chlubanna Is é Cumann na bhFiann an tseirbhís óige Ghaeilge is mó sa tír. Eagraítear Óg-Chlubanna Gaeilge seachtainiúla, chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta…

Cumann na bhFiann – Youth Club Structure

Cumann na bhFiann creates a national network for young people to use and improve their spoken Irish in an informal setting outside the school system. This is achieved through the organisation of youth clubs, national and regional events, tours and activities.

Ceisteanna Coitianta

Cad atá clúdaithe i dtáille an chúrsa? Clúdaíonn táille an chúrsa cóiríocht, maoirseacht, béilí, teagasc agus gníomhaíochtaí laethúla. Cathain ar chóir dom iarratas a dhéanamh don chéad shamhradh…

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Foras na Gaeilge

Coláiste & Cumann na bhFiann

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. A85K221.

[email protected] +35318259342
Uimhir Charthanachta: 20012373

© 2024 CNB.IE. Gach Ceart Ar Cosaint. Polasaí Príobháideachais.
Dearaithe ag Webmasters.ie

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2024 CNB.ie. All Rights Reserved.