Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Foirm Léiriú Spéise i ról mar Oibrí Óige Deonach

Mar thoradh ar an bhfás mór san earnáil óige le blianta beaga anuas, tá Cumann na bhFiann ag tabhairt faoi bhunachar d’Oibrithe Óige Deonacha a thiomsú chun freastal ar an éileamh agus an fás leanúnach san earnáil seo. Tá go leor deiseanna ar fáil do dhaoine gur mian leo a bheith ag plé le hÓg Chlubanna agus Imeachtaí ar fud an oileáin le heagraíochtaí ar nós Cumann na bhFiann, Spleodar, Ógras, Feachtas, Fóram na nÓg, Óige na Gaeltachta agus Grúpaí Pobail. Má tá spéis agat a bheith gníomhach san obair thaitneamhach seo, ní gá ach an fhoirm thíos a líonadh. Beidh do shonraí ansin curtha ar fáil d’Eagraíochtaí Óige atá lonnaithe i do cheantar, agus is iad a dhéanfaidh teagmháil leat ansin.

Léiriú Spéise i ról mar Oibrí Óige Deonach

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates