Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cúrsa don Ardteistiméireacht

Tá an cúrsa seo fócasaithe go sainiúil ar churaclam Gaeilge na hArdteistiméireachta, agus béim ar leith ar an scrúdú béil. Tar éis dóibh cúrsa ar bith dár gcuid don Ardteistiméireacht a chríochnú, faigheann rannpháirtithe leabhrán ina bhfuil ábhar an chúrsa, measúnú saineolaíoch agus measúnacht maidir le réimsí ar a dteastaíonn a thuilleadh staidéir agus athbhreithnithe.…

Read more

Turas Scoile

Turais Scoile Ag Ionad Óige na hÉireann is í ár n-aidhm timpeallacht a chruthú do dhaoine óga chun an Ghaeilge a chomhtháthú lena saol ar bhealach nádúrtha, lasmuigh de struchtúr na scoile agus ar an mbealach sin an Ghaeilge a dhéanamh ina fíortheanga bheo. Reachtáiltear na gníomhaíochtaí uile san ionad trí mheán na Gaeilge ar feadh…

Read more

Óg Chlubanna

Óg Chlubanna Cruthaíonn Cumann na bhFiann gréasán náisiúnta do dhaoine óga chun a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fhorbairt i suíomh neamhfhoirmiúil lasmuigh den chóras scoile. Baintear é seo amach trí chlubanna óige, imeachtaí, turais agus gníomhaíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha a eagrú. Clubanna Áitiúla Táimid ag súil go mbeidh sé ceadaithe dúinn…

Read more

Cumann na bhFiann

Cumann na bhFiann creates a national network for young people to use and improve their spoken Irish in an informal setting outside the school system. This is achieved through the organisation of youth clubs, national and regional events, tours and activities.

Read more

Foireann

Foireann Is foireann í foireann Choláiste na bhFiann atá tiomanta agus dílis. Tá seantaithí acu ar an obair agus tá grá don Ghaeilge a chothú ina bhunchloch de gach gné den obair a dhéanann siad. Acadamh Cinnireachta Tá struchtúr cinnireachta forbartha ag Coláiste na bhFiann atá i gcroílár na ngníomhaíochtaí uile atá á reáchtáil ag an eagraíocht.…

Read more

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2021 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates