Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gach bliain eagraíonn Chumann na bhFiann féile do dhéagóirí i rith an bhriseadh lár téarma, Scléip na hÓige. Tugann Scléip na hÓige deis do dhaoine óga bualadh le sean chairde, agus cairde nua, trí mheán na Gaeilge. Beidh imeachtaí de chuid Scléip na hÓige ar siúl in Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co..na Mí, A85 K221 i mbliana.  Cuirfear lóistín ar fáil anseo freisin.

Eolas do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

  • Tá costas €70 ar an turas.
  • Clúdaíonn an costas seo an lóistín, béiltí, agus costais iontrála ar imeachtaí Scléip na hÓige.
  • Caithfear do pháiste a chlárú ag an nasc anseo le freastal ar an dturas seo.

CLÁRAIGH ANSEO

Imeachtaí an Turas;

  • Ceolchoirm le Seo Linn
  • Turas lae chuig Páirc Tayto
  • Turas chuig Cnoc Teamhair, Caisleáin Throim, & siúlóid ar bhruach na Bóinne
  • Ceardlanna Boghdóireachta, Drumadóireacht, Teicneolaíochta & Ióga, Sóirb ar an Uisce, agus Trampailín Bhuinsí.
  • Turas chuig Rath Chairn – Oíche chultúr & Céilí

Molaimid go láidir go bhfágtar rudaí luachmhara pearsanta sa bhaile.

Promoting the Irish Language

Cláraigh do Nuachtlitir CNB.ie
Follow Us

© 2023 CNB.ie. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates